Bohan Advies is actief als adviseur op de woningmarkt actief. Dit Bohan bedrijf houdt zich onder andere bezig met advisering bij de verwerving van grond en of te amoveren gebouwen uiteraard ook met het herbestemmen van bestaande gebouwen, ook bij deze tak van sport gaat het om woningbouwprojecten.

Alvorens tot verwerving over te gaan wordt door Bohan een uitvoerig marktonderzoek gedaan naar de haalbaarheid van projecten uiteraard is een kosten baten analyse daar onderdeel van. Als grondlegger worden hiervoor stedenbouwkundige- studies, doeleinde nota’s, structuurvisies, reconstructieplannen en bebouwingsvoorstellen opgesteld waarbij zowel ruimtelijke kwaliteit als andere haalbaarheidsaspecten in acht worden genomen. Uiteraard wordt rekening gehouden met het belang voor de gehele omgeving.

Bohan heeft voor diverse grote bouwers marktonderzoeken verricht en aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van vele duizenden woningen en appartementen in geheel Nederland. Naast de vele woningtypen die zijn gerealiseerd valt het gerealiseerde vrije sector appartementen-complex als een woonheuvel in Houten getekend door de gebroeders Das wel extra op, een plaatje van moderne bouwkunst met een heuvelachtige uitstraling. De moeite van het bekijken waard.