Al sinds mensenheugenis ontwikkelt Bohan woningbouwprojecten voor zowel huur als koop in heel Nederland voor eigen rekening en risico. Als marktkenner bij uitstek weet Bohan keer op keer woningbouwprojecten te realiseren die aanslaan bij de doelgroep of dat nu appartementen of grondgebonden woningen zijn en dat geldt zowel voor het lagere als hogere marktsegment.

De woningen die de laatste jaren in Nederland zijn gerealiseerd hebben een grote gelijkenis vooral de grotere projecten in de uitleg gebieden ( Vinex locaties). Bohan heeft natuurlijk ook aan deze trend mee gedaan maar heeft ook getracht bijzondere projecten te realiseren.

Een voorbeeld is het veelgeroemde project “1000 Eilandenrijk” (ook wel het Bohan gebied genoemd) in Langedijk. Dit project bestaat uit 500 eilanden die teruggegeven zijn aan de natuur en 500 schiereilanden met op nagenoeg op ieder schiereiland een ander type woning de realisatie tijd was ca. 20 jaar. Middels een rit door dit Bohan gebied ziet u met hoeveel passie dit unieke project is ontwikkeld.

De projecten Hardebroekplein in Driebergen en de 7 villa s Beukenrode in Doorn zijn projecten die vroeger meer in het midden van Nederland zijn gerealiseerd.