Het beheren van onroerend goed is eveneens een taak, die kennis van zaken vereist. Goed beheer omvat o.m.:

  • verzorgen en instandhouden van het onroerend goed, inclusief de centrale voorzieningen, het terrein, etc.
  • uitvoeren of laten uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en toezicht houden daarop
  • verzorgen van de administratie
  • jaarlijks indienen van een begroting en het geven van een verslag van de exploitatie
  • periodiek verstrekken van een voorlopig financieel overzicht van de exploitatie en rapporteren over de gang van zaken
  • innen van de huren
  • wederverhuren van leeggekomen objecten