Bohan hypotheken kan bij diverse bankinstellingen vooraf hypotheken aanvragen voor particulieren die voornemens zijn een woning te kopen, zodat er zekerheid is voor het verkrijgen van een hypothecaire financiering tegen gunstige voorwaarden. Bohan Assurantie is een gevolmachtigd assurantiebedrijf en heeft van meerdere verzekeringsbedrijven een volmacht tot het sluiten van verzekeringen en in geval van schade het afwikkelen daarvan.

Bohan Assurantie is een goed en modern assurantiebedrijf en staat klaar voor alle verzekeringen van groot tot klein. Het bezit van eigendom brengt met zich mee dat men dit tegen rampspoed en tegenslagen wil beschermen. Juist nu men door de economische teruggang minder financiële reserves heeft, is het van belang voldoende verzekerd te zijn. Reeds bij de aanbouw van onroerend goed is het zaak juist te verzekeren, voor schade aan het in aanbouw zijnde onroerend goed en voor aansprakelijkheid tegenover derden. Bohan beheert een grote assurantieportefeuille van diverse verzekeringen.

In de lange tijd van bestaan van Bohan hebben de vele relaties hun (schade) verzekeringen bij Bohan ondergebracht. Één van de veel voorkomende verzekeringen is de autoverzekering die vele particulieren bij Bohan hebben afgesloten. De premie en voorwaarden van de Bohan autoverzekering zijn zeer aantrekkelijk. Dit is het gevolg van het feit dat Bohan een grote volmachthouder is. Interesse? Probeer het eens uit en vraag via het contactformulier een offerte op. Baat het niet dan schaadt het niet. Gewoon uitproberen. Klik hier.